Wat is body stress?

Ieder mens wordt dagelijks blootgesteld aan verschillende vormen van spanning. En dat is geen probleem, want stress is tot op zekere hoogte goed voor ons. Het kan door het lichaam normaal verwerkt worden en houdt ons actief. Anders is het als stress teveel wordt of te lang aanhoudt. Dan raakt het lichaam overbelast en wordt spanning vastgezet door de spieren. Dit noemen we body stress. 

Gevolgen van body stress
Uit zelfbescherming tegen een teveel aan spanning 'wapent' uw lichaam zich automatisch tegen meer belasting. Het lichaam wil rust en beperkt u in uw bewegingsvrijheid. Dit uit zich vaak in stijfheid, pijn, vermoeidheid, gevoelloosheid, lusteloosheid of andere klachten.

De BSR techniek
Door vastgezette spierspanning komen zenuwbanen in de verdrukking, die hierdoor geen of minder signalen doorgeven aan de hersenen. De Body Stress Release techniek is speciaal ontwikkeld om de communicatie via de zenuwbanen te herstellen en de opgebouwde spierspanning in uw lichaam te laten afnemen. Zo keert uw natuurlijke veerkracht terug.

Vormen van body stress

Lichamelijke overbelasting kan acuut ontstaan door een verkeersongeluk, een ernstige val of het verkeerd tillen van een zwaar voorwerp. Ook kan het langzaam worden opgebouwd door een onjuiste houding, een belastende sport en zwaar lichamelijk of repeterend werk. Verder kan een langdurig ziektebed of zwangerschap fysieke overbelasting veroorzaken.

Emotionele overbelasting ontstaat bij heftige emoties zoals boosheid, verlies van een dierbare of shock. Over langere tijd opgebouwde spanningen zoals financiële zorgen, depressie, strubbelingen op het werk of verstoorde relaties dragen eveneens bij aan het ontstaan van body stress.

Chemische overbelasting wordt bij overgevoeligheid veroorzaakt door het nuttigen, inademen of het via de huid opnemen van schadelijke stoffen. Denk hierbij aan schoonmaakmiddelen, cosmetica en medicijnen.